Მარიკა აბულაძე

Მარიკა აბულაძე- ბაკლავრიატი ბიზნესის მიმართულებით აშშ-ში, Brandeis University ბოსტონში დაამთავრა.ის ამერიკაში მუშაობდა სააგენტოში Bank of America-ს ციფრული პროდუქტების გუნდში. მარიკა თითქმის 5 წელია მუშაობს თიბისიში პროექტების მართვის მიმართულებით, მის პორტფელშია თიბისის პერსონალური საბანკო ფლეგშიფ სივრცის პროექტი, სტატუს შეხვედრები და სხვა. მას აქვს საერთაშორიოს სააგენტოსთან მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება. გარდა სტრატაპისა, ის თიბისის ტექ ტრანსფორმაციის გუნდში მუშაობს ბანკის ტექნოლოგიური პროდუქტების და პორცესების ტრაბსფორმაციის კომუნიკაციაზე.