Strategic Marketing Communications

ინტენსიური კურსი განკუთვნილია ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებს ან ჰქონია მინიმალური შეხება მარკეტინგის სფეროსთან და Სურს რომ შეისწავლოს მარკეტინგული კომუნიკაციების და ბრენდ მენეჯმენტის სხვადასხვა ინსტრუმენტი, რომელთა გამოყენებასაც პრაქტიკაშიც შეძლებენ.

ტრენერები

მარიამ ცანავა

Მარიკა აბულაძე

Მარიშა გოგოლაური

კურსის სრული ღირებულება

650.00

კურსის ხანგრძლივობა

2 თვე

ლექციების რაოდენობა

12 ლექცია

ლექციების ხანგრძლივობა

2 საათი

მენტორების რაოდენობა

3 მენტორი

კურსის აღწერა

ვისთვის არის კურსი:
ინტენსიური კურსი განკუთვნილია ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებს ან ჰქონია მინიმალური შეხება მარკეტინგის სფეროსთან და Სურს რომ შეისწავლოს მარკეტინგული კომუნიკაციების და ბრენდ მენეჯმენტის სხვადასხვა ინსტრუმენტი, რომელთა გამოყენებასაც პრაქტიკაშიც შეძლებენ.

სასწავლო კურსის აღწერა:
სტუდენტს მისცეს ცოდნა მარკეტინგის და ბრენდინგის ძირითადი პრინციპების შესახებ. გააცნოს მას ინტეგრირებული მარკეტინგული სტრატეგიისა და აქტივობების მენეჯმენტი, რათა მან შეძლოს პროდუქტისა და მომსახურების ცნობადობის ზრდა და გაყიდვების სტიმულირება სხვადასხვა, თანამედროვე ხელსაწყოების გამოყენებით. სტუდენტებს გააცნოს ბრენდინგის არსი და ძირითადი პრინციპები და განუვითაროს ბრენდის სტრატეგიის შექმნის, განვითარებისა და განხორციელების პროცესის დაგეგმვისათვის საჭირო პრაქტიკული უნარები.

სწავლების მეთოდები:
ინტერაქციული ლექცია; დემონს­ტ­რირების მე­თოდი; შემთხვევის ანა­ლიზი; პრაქტიკული მუ­შა­ობის მეთოდი; ჯგუფური მუშაობის მეთოდი; პრე­ზენტაცია

ლექტორები:

კურსი აფვეის თანადამფუძნებლების მიერ არის შექმნილი. კურსის თაანვტორებს მარკეტინგის და ბიზნესის სხვადასხვა მიმართულებით 6 წლიანი გამოციდილება აკავშირებთ, რაზე დაფუნძებითაც შექმნეს ედ-ტექ სტარტაპი - აფვეი, კურსების ყველაზე დიდი მარკეტფელეისი საქართველოში. 

სილაბუსი

1. Მარკეტინგული კომუნიკაციები - შესავალი
• Მარკეტინგული მიქსი
• მარკეტინგული კომუნიკაციის არსი და როლი ბიზნესში
• Პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის და პოზიციონირების განსაზღვრა
• Ბრენდ კოლაბორაციები 
• მარკეტინგი საქართველოში - კომპანიები, რომლებმაც მოახდინეს გარდატეხა

2. Ბრენდის პლატფორმა
• Ბრენდინგის სტრატეგიული მნიშვნელობა
• Ბრენდის იდეის შექმნა და განხორციელება
• Ბრენდის პლატფორმის შექმნა და მისი გამოყენება
• Ბრენდ კოლაბორაციები 
• რაქტიკული დავალება

3. საკომუნიკაციო სტრატეგია
• საკომუნიკაციო გეგმის შედგენა
• Საკომუნიკაციო მიზნების განსაზღვრა
• სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა/ buyer personas
• კამპანიის ტიპის და ზომის განსაზღვრ 
• KPI

4. საკომუნიკაციო არხები
• Paid media
• Owned media
• Earned media
• New media 

5. კრეატიული სტრატეგია
• რა არის კრეატიული სტრატეგია და რატომ არის აუცილებელი ეს დოკუმენტი / ხედვა?
• მომხმარებლისვის უნიკალური შეთავაზების შემუშავება
• პოზიციონირება: პირველი ბაზარზე / კონკურენტები
• ბრენდის იმიჯი და მოხმრებელის ცხოვრების წესი
• რაციონალური და ემოციური კომუნიკაცია

6.  კვლევა

• რისთვის გვჭირდება კვლევა? რეალური მაგალითები
• რა ტიპის კვლევები არსებობს? (primary, secondary, quantitative, qualitative, ethnographic, ფოკუს ჯგუფები, ზოგადი კვლევა, ღრმა ინტერვიუები)
• რომელი მეთოდი რა დროს ავირჩიოთ?
• კონკურენტების ანალიზი (ბაზრის კვლევა) პროდუქტი და social listening
• კითხვარის შედგენა, მთავარი წესები და tools
• შედეგების ანალიზი და მიზნების დასახვა (insights)

7. 
კონტენტ მარკეტინგი
• რა არის კონტეტნ მარკეტინგი?
• საიდან მოდის კონტენტი? (productს, collabs, influencer marketing, CSR)
• კონტეტნის სტრატეგია / სწორი კონტეტნის ტიპის შერჩევა
• კონტენტის შემქნელები
• კონტენტი და არხები

8. 
კონტენტის გენერირება
• snackable content /storytelling
• კონტენტი კომუნის შესაქმნელად
• ღონისძიებები
• copywriting (მოკლე ქოფი, ბლოგი..)
• ტრენდები
• ექსპერიმენტები

9. 
პროდუქტის კომუნიკაცია
• Პროდუქტის და ბრენდ კომუნიკაციის თანხვედრა
• Პროდუქტის მიზნების გაგება
• 
Პროდუქტის შინაარსი და საკომუნიკაციო მესიჯები
• ახალი Პროდუქტის გაშვება / პოზიციონირება
• პრაქტიკული დავალება / მაგალითები

10. გაყიდვები
• გაყიდვების სტიმულირება
• გაყიდვების სტრატეგიები
• გაყიდვები სეგმენტის მიხედვით
• პრომოციების კომუნიკაცია, ვიზუალიზაცია და ბრენდის იმიჯი

11. Სოციალური მედია მარკეტინგი
• Რა არის სოციალური მედია მარკეტინგია
• Რა ხდება დღეს სოციალურ ქსელებში
• როგორ ვესაუბროთ მომხმარებელს?
• Response Rate
• Მომხმარებლის გამოცდილება

12. ციფრული რეკლამა
• რა არის ციფრული რეკლამა?
• ტერმინები და საჭირო პროგრამები
• ვებ-გვერდი ოფტიმიზაცია
• სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა / ქცევის განსაზღვრა
• მიზნების დასახვა და გაზომვა
• პირველი რეკლამის შექმნის პრაქტიკული სავარჯიშო

13. შეჯამება
• ბიუჯეტირება და დეშბორდის მომზადება
• შედეგების გაზომვა და ანალიზი / რეპოსტინგი
• რეპუტაციული რისკების გათვალისწინება
• საბოლოო დავალების ჩაბარება

სარეგისტრაციო ფორმის შევსების შემდეგ დაგიკავშირდებათ სკოლის მენეჯერი და მოგაწვდით ამომწურავ ინფორმაციას კურსის შესახებ

რეკომენდირებული კურსები

Photoshop / Illustrator -ის ინტენსიური კურსი

-5%

კურსი არის ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც სურს შეისწავლოს გრაფიკული დიზაინი და არ გააჩნია არანაირი . . .

advanced graphic design

კურსის განმავლობაში, დაეუფლები და პრაქტიკულად გექნება შეხება ყველაზე გავრცელებულ და გამოსადექ . . .

ui / ux design ინტენსიური კურსი

თუ გსურს დაეუფლო ერთ-ერთ ყველაზე მაღალანაზღაურებად და საინტერესო პროფესიას დიზაინის სფეროში, . . .