Film Photography / Street Art

კურსის განმავლობაში სტუდენტები გაეცნობიან ქუჩის მხატვრობის და ფირის ფოტოგრაფიის სხვადასხვა მიმდიანრეობებს

ტრენერები

მარიამ სიჭინავა

მუსია ქებურია

კურსის სრული ღირებულება

1800.00

1,620.00

კურსის ხანგრძლივობა

4 თვე

ლექციების რაოდენობა

28 ლექცია

ლექციების ხანგრძლივობა

2 საათი

მენტორების რაოდენობა

2 მენტორი

შეთავაზებაში შემავალი კურსები

Film Photography / Street Art

film photography

Street Art

კურსის აღწერა

ფირის ფოტოგრაფია
კურსს გაუძღვება ფოტოგრაფი მარიამ სიჭინავა , მარიამი 10 წელიწადზე მეტია აქტიურად იღებს ფოტოებს, მისი სტილი ნამდვილად გამორჩეული და შესამჩნევია. მას არაერთი დიდი კომერციული პროექტი აქვს შესრულებული და თანამშრომლობდა ისეთ კომპანიებთან და გამოცემებთან როგორებიცაა CHANEL, Sessùn, New York magazine, Vogue Australia და სხვა.

კურსის განმავლობაში ისწავლით ფირის კამერასთან მუშაობის სპეციფიკას, მოდელებთან მუშაობას, ფირის გამჟღავნებისა და ბეჭდვის ტექნოლოგიას. ასევე ბევრ სხვა ასპექტს, რომლის ცოდნა ფირზე გადაღებისთვის და ამ სფეროში შემდგომ განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. კურსი მოიცავს როგორც გადაღების, ასევე Magnolia Film Lab ში ვორკშოპებს და როგორც თეორიულ, ისევე პრაქტიკულ მუშაობებს.

სთრით არტი

კურსის განმავლობაში სტუდენტები გაეცნობიან ქუჩის მხატვრობის სხვადასხვა მიმდიანრეობებს, მათ ისტორიას, სპეციფიკებს და ტექნიკებს. კურსის განმავლობაში მოხდება როგორც კონცეფტუალური და თეორიული, ასევე ტექნიკური და პრაქტიკული სამუშაოების გაწევა. სტუდენტები გაეცნობიან სამუშაო და სახატავ მასალებს, ისწავლიან ფერებზე და სკეჩებზე მუშაობას, კლიენტთან ურთიერთობას და ბრიფის მომზადებას.  კურსის პირველი თვე დაეთმობა გრაფიტზე, სტენსილზე და ვითფეისთზე მუშაობას, ხოლო მეორე თვე კი სრულად დაეთმობა ფართოფორმატიან მურალზე მუშაობას. 

კურსი განკუთვნილია:

  • დამწყები ქუჩის და კედლის მხატვრებისთვის
  • კედლის მხატვრობით დაინტერესებული პირებისთვის
  • არაპროფესიონალი მხატვრებისთვის და მოყვარულებისთვის
  • 15 წლიდან ზევით ასაკის ადამიანებისთვის
     

კურსის გავლის შედეგად სტუდენტებს ეცოდინებათ როგორ მოამზადოთ გრაფიტის, ვითფეისთის და სტენსილის ესკიზები და როგორ გადაიტანონ ისინი კედელზე. ასევე, ისინი გაეცნობიან კლიენტთან ურთიერთობის დეტალებს და ბრიფის შედგენას, ისევე როგორც მის პრეზენტაციას. სტუდენტი შექმნის კედლის მურალს და მიიღებს პრაქტიკული სამუშაოს და ხატვის გამოცდილებას. კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტს შეუძლია იმუშაოს პორტფოლიოს გამდიდრებაზე, შეკვეთების მიღებაზე როგორც ფრილანსერმა.

პრერეკვიზიტი:  
➊  სწორი ხაზის გავლების უნარი ☺
➋ კომპიუტერთან მუშაობის უნარები
➌ სასურველია იცოდეს ფოტოშოფის ბაზისური გამოყენება
➍ სასურველია ჰქონდეს გავარჯიშებული ხელის მოტორიკა

სილაბუსი

კურსის განმავლობაში ისწავლი

ფირის ფოტოგრაფია

ფოტოგრაფიის საფუძვლები
* მოდულის ფარგლებში ვისაუბრებთ ფოტოგრაფიის ძირითად ელემენტებზე.
* გავეცნობით კამერას და ლინზას.
* როგორ მუშაობს shutter.
* რა როლი აქვს სენსორს.
* რა ფაქტორები ახდენენ ექსპოზიციაზე გავლენას.
* დავფარავთ ფირის ფოტოგრაფიის სრულ სამუშაო პროცესს ნაბიჯ-ნაბიჯ.
* შევისწავლით რა უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ვფიქრობთ კამერის შეძენაზე.

კამერის გამოყენება და კონტროლი
* როგორ შევარჩიოთ სწორი ექსპოზიცია.
* ვისწავლით შუქის გაზომვას.
* რა არის focal length and depth of field.
* დამატებით გავივლით სხვადასხვა ტექნიკებს, როგორიც არის  stop action and camera blur.
* საბოლოოდ, მოდული დასრულდება ლინზის ტიპების და აქსესუარების გაცნობით.

კომპოზიციის შექმნა
* რა ფაქტორები ახდენს გავლენას კომპოზიციაზე, მაგალითად ფორმები, ტექსტურა, პატერნები, ფერები.
* როგორ გავაკეთოთ კადრის გადანაწილება ვიზუალური წონის მიხედვით, სიმეტრიით თუ ასიმეტრიით.
* რა იქნება ფოტოს content? ეს იქნება პორტრეტი, პეიზაჟი, ნატურმორტი თუ მანიპულაცია.
* საბოლოოდ გავივლით განათებას, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფაქტორი კომპოზიციის შექმნისას, განვიხილავთ რჩევებს და ტექნიკებს.
* გავივლით როგორ მუშაობს  ბუნებრივი შუქი.

ედიტინგი და ნამშევრის გაზიარება
* ამ მოდულში დავფრავთ ლაითრუმის მარტივ სამუშაო პროცეს სხვადასხვა რჩევებთან და ხრიკებთან ერთად
* ასევე ვისაუბრებთ რა შესაძლებლობები გვაქვს ბეჭდვის დროს
* როგორ გავაზიაროთ ნამუშევრები ონლაინ

ასევე ბევრ სხვა ასპექტს, რომლის ცოდნა ფირზე გადაღებისთვის და ამ სფეროში შემდგომ განვითარებისთვის აუცილებელია. კურსი მოიცავს ვორკშოპებს თბილისსა და თბილისს გარეთ, გაკვეთილებს @Magnolia film lab ში  და როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მუშაობებს.

სთრით არტი 

 

გაკვეთილი 1
შესავალი

1. საკუთარი თავის გაცნობა
2. კურსის მიზანის და ამოცანების გაცნობა
3. ჯგუფური ინტერაქცია: გაცნობა, მოლოდინები, სფეროში გამოცდილება
4. დავალების მიცემა

გაკვეთლი 2
ნამუშევრების გაცვლა და პრეზენტაცია

1. დავალების პრეზენტაციები
2. საკუთარი პორტფოლიოს წარდგენა და განხილვა
3. სამუშაო ინსპირაციები, მუშაობის სტრუქტურა და გამოცდილება
4. ავალების მიცემა

გაკვეთილი 3
ისტორიული კონტექსტი და ის, რაც უნდა ვიცოდეთ, სანამ ქუჩაში ხატვას დავიწყებთ

1. გრაფიტის ისტორია საერთაშორისო და ადგილობრივ კონტექსტში;
2. ქუჩის მხარვრობის მიმდინარეობები და მათი მახასიათებლები;
3. გრაფიტი vs. მურალი
4. ფონტები და გრაფიტი
5. დავალების მიცემა

გაკვეთილი 4
სამუშაო მატერიალები და იარაღები

1. სახატავი მასალების და იარაღების გაცნობა
2. სპრეის გამოყენების ბაზისური პრინციპები და უსაფრთხოების წესები
3. პრაქტიკული სამუშაოსთვის მზადება
4. ფონტებზე დავალების მიცემა

გაკვეთილი 5
სკეჩბუქში მუშაობა

1. ესკიზების განხილვა, შენიშვნები და რეკომენდაციები
2. ფერებზე მუშაობა
3. ექსპერიმენტიწ
4. დავალება

გაკვეთლი 6
სტენსილი და ვითფეისთი

1. მოკლე მიმოხილვა
2. არსებული ნამუშევრების განხილვა
3. მუშაობის პრინციპები და მეთოდები
4. პრაქტიკული სამუშაო
5. დავალება

გაკვეთილი 7 
გარე სივრცეში პაქტიკული მუშაობა: გრაფიტი

გაკვეთლი 8
გარე სივრცეში პაქტიკული მუშაობა: სტენსილი და ვითფეისთი

გაკვეთილი 9 
მურალი: ფართო ფორმატიანი ხატვა

1. მურალის მოკლე მიმოხილვა და მაგალითები
2. ბრიფზე მუშაობა: კლიენტისთვის ბრიფის მომზადება და ინდივიდუალურად შემუშავება
3. კონცეფტუალური აზროვნება და იდეების გენერირება
4. დავალება

გაკვეთილი 10
მურალი: რეფერენსები, სთორითელინგი და კომპოზიცია

1. დავალების განხილვა
2. როგორ მოვიძიოთ რეფერენსები და ვეძებოთ ინსპირაცია
3. სკეჩზე მუშაობა

გაკვეთილი 11
მურალი: ფერები შერჩევა და დამუშავება

1. დავალების წარმოდგენა და განხილვა
2. ფერებზე მუშაობა
3. პალიტრის არჩევა
4. სკეჩის დაფერვა

გაკვეთილი 12 
მურალი: ‘კლიენტთან’ კომუნიკაცია და საბოლოო სკეჩის პრეზენტაცია

1. საბოლოო სკეჩების ინდივიდუალური პრეზენტაციები
2. დეტალური უკუკავშირის მიცემა და შესწორება
3. ესკიზების დამტკიცება

გაკვეთილი 13
მურალი: კედლისთვის და პრაქტიკული ხატვისთვის მზადება

1. საჭირო ინვენტარის სრულად მომზადება
2. პულივიზატორების და ფერების არჩევა
3. კედლის დამუშავება საჭიროების შემთხვევაში (დაგრუნტვა/დაფერვა)
4. ნამუშევრის მოხაზვა: ტექნიკის გაცნობა

გაკვეთილი 14 
მურალის ხატვა

გაკვეთილი 15
მურალის ხატვა

გაკვეთილი 16 
შეჯამება

1. დასრულებული ნამუშევრების განხილვა
2. კომენტარები და უკუკავშირი
3. მთლიანი კურსის შეჯამება
4. ზოგადი კომენტარები, რჩევები და უკუკავშირი

სარეგისტრაციო ფორმის შევსების შემდეგ დაგიკავშირდებათ სკოლის მენეჯერი და მოგაწვდით ამომწურავ ინფორმაციას კურსის შესახებ

რეკომენდირებული კურსები

Adobe Illustrator

ილუტრატორი აპლიკაციაა, ნახატების და ილუსტრაციების შესაქმნელად. საწყის ეტაპზე ილუსტრატორი 1987 წელს . . .

touchdesigner

TouchDesigner is a node based visual programming language for real time interactive multimedia content, developed by the Toronto-based company Derivative.

Adobe Premiere Pro -ს ინტენსიური კურსი

კურსს გაუძღვება სანდრო ღაღანიძე, რომელიც 2 თვის განმავლობაში, საფუძვლიანად აგათვისებინებს ფილმის, . . .