Music Theory - 1 თვიანი ინტენსიური კურსი

კურსის განმავლობაში სტუდენტი მიიღებს მუსიკის თეორიის საბაზისო ცოდნას. ამ კურსზე მიღებული ცოდნა, სტუდენტს დაეხმარება ნულიდან ააგოს ჰარმონიულად და თეორიულად გამართული მუსიკალური “Track” -ები.

ტრენერები

გიორგი აროშვილი

კურსის სრული ღირებულება

450.00

427.50

კურსის ხანგრძლივობა

1 თვე

ლექციების რაოდენობა

8 ლექცია

ლექციების ხანგრძლივობა

2 საათი

მენტორების რაოდენობა

1 მენტორი

კურსის აღწერა

კურსის განმავლობაში სტუდენტი მიიღებს მუსიკის თეორიის საბაზისო ცოდნას.

ამ კურსზე მიღებული ცოდნა, სტუდენტს დაეხმარება ნულიდან ააგოს ჰარმონიულად და თეორიულად გამართული მუსიკალური “Track” -ები როგორც Ableton Live-ის გამოყენებით, ასევე სანოტო სისტემის საშუალებით. ლექციის დროს, თეორიული მასალის პრაქტიკაში გამოყენება სხვადასხვა MID ინსტრუმენტებზე.

კურსი გაწერილია თეორიულ-პრაქტიკული მასალით.
კურსის გასნმავლობაში გავივლით ისეთ მთავარ თეორიულ/ჰარმონიულ საკითხებს, როგორიც არის: 

 • ბგერა და მისი მახასიათებლები(სიმაღლე, გრძლიობა, ალტერაცია, ტემრბი...)
 • სანოტო დამწერლობა, სანოტო სისტემა და მათი მახასიათებლები
 • ტონები
 • ინტერვალები, ოქტავები, ობერტონები
 • რითმი,ტემპი,რითმული მონახაზები
 • გამა (Scales), მთავარი საფეხურები T,S,D.
 • სამხმოვანება და მისი ინვერსირება.
 • სეპტაკორდები დამოუკიდებელი, V, II, VII და მათი ინვერსირება
 • პარალელური მაჟ-მინორი
 • გადიდებული/შემცირებული აკორდები, ინტერვალები, სეპტაკორდები
 • კილოები 
 • “Track”-ის დეკონსტრუქცია  და ჰარმონიული ანალიზი

კურსის შედეგები: 

კურსის დასრულებისას სტუდენტს ექნება ცოდნა, სრულფასოვნად შექმნას ჰარმონიულად გამართული მუსიკა.
კურსის გავლის შედეგად, სტუდენტი აიმაღლებს ჰარმონიულ ცოდნას, რაც დაეხმარება უფრო მარტივად, პროფესიოულად გამართული მუსიკის შექმნაში.

პრერეკვიზიტი:  

კურსზე რეგისტრაციისას უმჯობესია Basic ცოდნა  „Ableton Live “-პროგრამის, რადგან პრაქტიკული მუშაობა იქნება უმეტესად  „Ableton Live “-პროგრამაში.

სილაბუსი

ლექცია 1
• 
გაცნობა, კურსის შინაარსის გაზიარება 
• რა არის ბგერა(ტემბრი, გრძლიობა,ამპლიტუდა,გასაღები,ობერტონი,ჟღერადობა)
• ალტერაციის ნიშნები #,♭,♮
• სანოტო დამწერლობა (დო,რე,მი - C,D,E…)
• ტონები - ვიზუალურად/ფორმულით/სხვდასხვა ინსტრუმენტებზე.

ლექცია 2
 გამა მაჟ-მინ(ჰარმ,მელ.)
• მთავარი საფეხურები T,S,D
• ინტერვალები
• პრაქტიკული სამუშაო მთავარ საფეხურებზე მუშაობა და მათზე გამების აგება Ableton Live-ის და  MID ინსტ. გამოყენებით

ლექცია 3
• 
სამხმოვანება და მისი ინვერსირება პრაქტიკული სამუშაო  T,S,D – 3/5,  6,  6/4 ზე მუშაობა ბანის მოძრაობებით.

ლექცია 4 
• 
Track -ის დეკონსტრუქცია ჰარმონიული განხილვა Ableton Live-ში

ლექცია 5 
• 
პრაქტიკული სამუშაო, ჯგუფის დაყოფა. Baseline, pad, piano D7

ლექცია 6 
•  პარალელური მაჟ-მინ გადიდებული/შემცირებული ინტერვლები, აკორდები, სეპტაკორდები. ვრცლად სანოტო სისტემა
•  პრაქტიკული სამუშაო ერთობლივი მუშაობა პროექტზე

ლექცია 7
• 
კილოების თავისებურებების აღქმა. MID ინსტრუმენტებზე და Ableton Live - ში გამოყენება. 

ლექცია 8
• 
შეჯამება,საუბარი, განხილვა, დამატებითი  თემების Update. წარმატებები! 

სერტიფიკატი

სარეგისტრაციო ფორმის შევსების შემდეგ დაგიკავშირდებათ სკოლის მენეჯერი და მოგაწვდით ამომწურავ ინფორმაციას კურსის შესახებ

რეკომენდირებული კურსები

ableton live -ის ინტენსიური კურსი

-5%

303 ჰერცი - გთავაზობთ ნულიდან შეისწავლოთ მუსიკა და მუსიკის წარმოების საფუძვლები, Ableton Live - ის მეშვეობით. ჩვენს . . .

DJING -ის ინტენსიური კურსი

-5%

დიჯეინგის კურსი სამას სამ ჰერცსში 2019 წლის დასაწყისიდან არსებობს და მისი მიზანია ნებისმიერ დაინტერესებულ . . .

Live performance -ის ინტენსიური კურსი

-5%

კურსის განმავლობაში სტუდენტები დაეუფლებიან ელექტრონული მუსიკის ლაივში დაკვრის სხვადასვა ტექნიკებსა . . .