303

თანამედროვე მუსიკის სკოლა. ელექტრონული მუსიკის წარმოების და მიქსინგის მრავალფეროვანი კურსები დაგეხმარება მიაღწიო შენთვის სასურველ მიზანს.

გრაფიკული ხელოვნების სკოლა. 303Px-ში დაგხვდება მრავალპროფილური და მუდმივად განახლებადი სასწავლო პროგრამა, რომელიც ორიენტირებულია კურსდათავრებულთა ინტეგრაციაზე განვითარებად ურბანულ გარემოში.

px-cover